» Bệnh thối tai
Một số mẹo trị Viêm tai giữa

1. bệnh viêm tai giữa bằng rau diếp cá Rau diếp cá có tên gọi theo khoa học là Houttuynia Cordata Thumb, nhiều địa phương gọi là rau dấp tanh, ngư tinh thảo, rau vẹn… Là một loại cỏ nhỏ, ưa những chỗ ẩm ướt có thân rễ mọc ngầm dưới đất. Rễ nhỏ mọc…